יפיע שכונה דרומית

משרד השיכון - מחוז צפון

2018

2014

-

אורבני, נופי

מזמין:

שנים:

קטגוריה:

יפיע

מיקום:

1500 יח"ד

היקף:

בביצוע

סטטוס:

תכנון נופי סטטוטורי של שכונה דרומית ביפיע ותכנון נופי מפורט לשלד הרחובות השכונתי, עבור משרד השיכון.

הכנת נספחים נופיים לשתי תב"עות, ובהמשך תכנון מפורט לרשת הרחובות השכונתית ותכנון מוקדם לשצ"פ המרכזי -פארק הואדי. צוות התכנון עבד מול משרד השיכון מחוז צפון ומול הרשות המקומית.

כאדריכל נוף בכיר ב'מנעד', הובלתי את התכנון הנופי של הפרויקט והכנת הנספחים הנופיים.

תב"ע שכונה דרומית יפיע

תב"ע שכונה דרומית יפיע

מתוך תשריט התב"ע

תכנית בינוי ושצ"פים

תכנית בינוי ושצ"פים

תכנית בינוי 1:500 למגרשי משרד השיכון ולשצ"פים

פארק הואדי

פארק הואדי

תכנון סופי לפארק הואדי שכולל טיילת ואזורי פעילות במפלס השכונה ושיקום של הואדי

חתכי פארק הואדי

חתכי פארק הואדי

תכנון סופי לפארק הואדי שכולל טיילת ואזורי פעילות במפלס השכונה ושיקום של הואדי

פארק הואדי - מבט ממעוף הציפור

פארק הואדי - מבט ממעוף הציפור

תכנון סופי לפארק הואדי שכולל טיילת ואזורי פעילות במפלס השכונה ושיקום של הואדי

 © פריזמה אדריכלות נוף 2019

  • LinkedIn - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle