יפיע שכונה דרומית

משרד השיכון - מחוז צפון

2018

2014

-

award.png

אורבני, נופי

מזמין:

שנים:

קטגוריה:

יפיע

מיקום:

1500 יח"ד

היקף:

בביצוע

סטטוס:

תכנון נופי סטטוטורי של שכונה דרומית ביפיע ותכנון נופי מפורט לשלד הרחובות השכונתי, עבור משרד השיכון.

הכנת נספחים נופיים לשתי תב"עות, ובהמשך תכנון מפורט לרשת הרחובות השכונתית ותכנון מוקדם לשצ"פ המרכזי -פארק הואדי. צוות התכנון עבד מול משרד השיכון מחוז צפון ומול הרשות המקומית.

כאדריכל נוף בכיר ב'מנעד', הובלתי את התכנון הנופי של הפרויקט והכנת הנספחים הנופיים.

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image