ככר שער שכם

עדן - החברה לפיתוח כלכלי בירושלים

2015

2012

-

award.png

אורבני

מזמין:

שנים:

קטגוריה:

ירושלים

מיקום:

65 דונם

היקף:

הסתיים תכנון סטטוטורי

סטטוס:

תכנון נופי סטטוטורי לככר ציבורית וחניון תת-קרקעי בשער שכם בירושלים.

תכנון נופי והכנת נספח לתב"ע עבור 'עדן' של ככר ציבורית מול שער שכם. הככר, בשטח של כשלושים דונם הינה מהגדולות בישראל, נועדה לשמש מוקד התכנסות לתיירים מצפון לעיר העתיקה עם חניון אוטובוסים יעודי. שימושים נוספים כוללים מסחר, שווקים, ירידים וחניון רכב פרטי.

כאדריכל נוף בכיר ב'מנעד', הובלתי את התכנון הנופי של הפרויקט ואת הכנת הנספח הנופי.

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image