פארק עמק רפאים שיקום הנחל שלב ב

הרשות לפיתוח ירושלים

2014

2011

-

award.png

נופי

מזמין:

שנים:

קטגוריה:

ירושלים

מיקום:

166 דונם

היקף:

תכנון הושלם

סטטוס:

תכנון מפורט לשיקום אפיק נחל רפאים, כחלק מתכנית פארק עמק רפאים.

תכנון נופי מפורט לשיקום הנחל כולל טיילת ושביל אופניים באורך של 1.7 ק"מ, , יצוב גדות האפיק, חמש חציות של האפיק וגשרי הולכי רגל. התכנון נעשה עבור הרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י) ומנהלת פארק ירושלים.

כאדריכל נוף בכיר ב'מנעד', הובלתי את התכנון הנופי של הפרויקט והכנת סט מכרז.

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image