קריית הממשלה

משרד האוצר

2013

2012

-

award.png

אורבני

מזמין:

שנים:

קטגוריה:

ירושלים

מיקום:

233 דונם

היקף:

תכנון הושלם

סטטוס:

תכנון נופי סטטוטורי לקריית הממשלה - קריית בן-גוריון - בירושלים.

תכנון נופי, שכולל ממשקים אורבניים ותנועתיים ברחובות הסובבים את הקרייה ותכנון לציר ציבורי פורמלי החוצה את הקרייה. התוצרים כללו הכנת נספח נופי לתב"ע ונספח הנחיות עיצוב למרחב הפתוח.

כאדריכל נוף בכיר ב'מנעד', הובלתי את התכנון הנופי של הפרויקט ואת הכנת הנספחים.

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image