שיקום מצוק ולובי נהגים

רשות הטבע והגנים

2018

2014

-

נופי, שיקום

מזמין:

שנים:

קטגוריה:

גן לאומי מצדה

מיקום:

18 דונם

היקף:

בביצוע

סטטוס:

תכנון נופי לשני פרויקטים צמודים בגן לאומי מצדה עבור רשות הטבע והגנים.

פרויקט ראשון הינו שיקום נופי של מדרון שהופר בעקבות עבודות בניה של המכון לחקר ים המלח. השיקום כלל עבודות עפר, התווית ואדיות והסדרת שבילים במדרון שלמרגלות מרכז המבקרים. העבודות הושלמו ב2018.

פרויקט שני הינו פיתוח סביב מבנה למנוחת נהגים בחניון האוטובוסים שבכניסה לגן. הפיתוח כולל שבילים, מטע תמרים ומרפסת תצפית אל ים המלח.

כאדריכל נוף בכיר ב'מנעד' הובלתי את התכנון הנופי, הכנת סטים למכרזים ופיקוח עליון.

לובי נהגים

לובי נהגים

תכנון מפורט משולב במבנה מנוחת נהגים, מטע תמרים, מרפסת נופית ותצפית אל ים המלח

חתכי לובי נהגים

חתכי לובי נהגים

חתכים מתכנון מפורט לפיתוח סביב המבנה והחצרות הפנימיות

האתר המיועד ללובי נהגים

האתר המיועד ללובי נהגים

שלוחה קיימת הצופה אל ים המלח, בין המ"טש לחניון האוטובוסים בכניסה לגן הלאומי

שיקום נופי

שיקום נופי

תכנית מפורטת של שיקום המדרון כולל מערך שבילים וואדיות

המדרון לפני שיקום

המדרון לפני שיקום

המדרון למרגלות מרכז המבקרים הופר בעקבות בניית המכון לחקר ים המלח

המדרון לאחר השיקום

המדרון לאחר השיקום

השיקום מחקה את המצב הקודם להפרה, עם עבודות עפר, ערוצי זרימה ופיזור אבנים דמוי-טבעי

המדרון לאחר השיקום - מצדה ומרכז המבקרים ברקע

המדרון לאחר השיקום - מצדה ומרכז המבקרים ברקע

השיקום מחקה את המצב הקודם להפרה, עם עבודות עפר, ערוצי זרימה ופיזור אבנים דמוי-טבעי

 © פריזמה אדריכלות נוף 2019

  • LinkedIn - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle