שכונה E

מנהלת שכונות חדשות ראש העין

2019

2015

-

award.png

אורבני, נופי

מזמין:

שנים:

קטגוריה:

ראש העין

מיקום:

2300 יח"ד

היקף:

בביצוע

סטטוס:

תכנון נופי של שכונה E בראש העין, כהמשך לנספח נופי לתב"ע של משרד השיכון.

הפרויקט כלל ליווי יזמים במגרשים הפרטיים, הכנת תכנון מפורט לכל השצ"פים, לרשת הרחובות השכונתית ותיאום עם הטיילת העירונית. צוות התכנון עבד מול משרד השיכון ועיריית ראש העין והתכנון יצא לביצוע במספר מכרזים.

כאדריכל נוף בכיר ב'מנעד', הובלתי את צוות התכנון הנופי של הפרויקט.

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image