שכונה E

מנהלת שכונות חדשות ראש העין

2019

2015

-

אורבני, נופי

מזמין:

שנים:

קטגוריה:

ראש העין

מיקום:

2300 יח"ד

היקף:

בתכנון מפורט

סטטוס:

תכנון נופי של שכונה E בראש העין, כהמשך לנספח נופי לתב"ע של משרד השיכון.

הפרויקט כלל ליווי יזמים במגרשים הפרטיים, הכנת תכנון מפורט לכל השצ"פים, לרשת הרחובות השכונתית ותיאום עם הטיילת העירונית. צוות התכנון עבד מול משרד השיכון ועיריית ראש העין והתכנון יצא לביצוע במספר מכרזים.

כאדריכל נוף בכיר ב'מנעד', הובלתי את צוות התכנון הנופי של הפרויקט.

מתחם E

מתחם E

תכנית הבינוי של השכונה שגובלת בואדי נחל שילה ממערב, בקו הירוק ממזרח ובכביש העורקי מצפון

הרשת הירוקה

הרשת הירוקה

מערך השטחים הפתוחים בשכונה מבוסס על שלושה צירים ירוקים שנפגשים בראש הגבעה הדרומית - ציר מרכזי, ציר מזרחי וטיילת מערבית. הרחובות הראשיםם משלימים את הגריד הירוק בצירי מזרח-מערב.

תכנית אב לעצים

תכנית אב לעצים

תכנית האב מגדירה עצים מובילים לרחובות ולשצ"פים

הפארק המרכזי

הפארק המרכזי

תכנון מפורט של השצ"פ המרכזי

הככר המרכזית - סקיצה

הככר המרכזית - סקיצה

הככר המרכזית הינה מרחב התכנסות שכונתי פורמלי, על הציר האורבני של השכונה ובכניסה לשני מוסדות חינוך

הככר המרכזית - הדמיה

הככר המרכזית - הדמיה

הכיכר המרכזית על הציר הראשי האורבני של השכונה

הככר המרכזית - תכנית

הככר המרכזית - תכנית

תכנון מפורט של הככר המרכזית כולל מזרקה וכניסות לבית ספר ולגן ילדים

גן הגבעה - סקיצה

גן הגבעה - סקיצה

נקודת המפגש הגבוהה בשכונה ובראש העין בכלל, הינה חורשת ובראשה נקודת תצפית

גן הגבעה

גן הגבעה

תכנון מפורט לגן הגבעה כולל רחבת תצפית, אזורי משחק, עתיקות וחורשה

פרגולה בגן הגבעה

פרגולה בגן הגבעה

פרט לפרגולה ברחבת התצפית שבראש גן הגבעה

גן מדרון הטיילת

גן מדרון הטיילת

סקיצה לשצ"פ הדרומי של שהכונה שמחבר את הטיילת העירונית אל השכונה

גן מדרון הטיילת

גן מדרון הטיילת

סקיצה לשצ"פ שכולל ציר פורמלי שמחבר את השכונה לטיילת, גן בוסתן ואפיק ניקוז של מי נגר הנאספים מהשכונה

פרוגרמת השצ"פים

פרוגרמת השצ"פים

פרישת הפרוגרמה המאושרת לשצ"פים ברחבי השכונה

 © פריזמה אדריכלות נוף 2019

  • LinkedIn - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle