שכונת נוה נוי

משרד השיכון - מחוז דרום

2017

2012

-

award.png

אורבני

מזמין:

שנים:

קטגוריה:

באר שבע

מיקום:

2900 יח"ד

היקף:

תכנון הושלם

סטטוס:

תכנון נופי סטטוטורי של שכונת נוה נוי בדרום באר שבע.

הפרויקט כלל הכנת נספחי נוף ותכנון בינוי 1:500 לשני פלחי השכונה, שגובלת בנחל בקע מצפון, נחל באר שבע ממערב ומחנה נתן מדרום. צוות התכנון עבד מול משרד השיכון ועיריית באר שבע.

כאדריכל נוף בכיר ב'מנעד', הובלתי את צוות התכנון הנופי של הפרויקט.

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image