שכונת נוה נוי

משרד השיכון - מחוז דרום

2017

2012

-

אורבני

מזמין:

שנים:

קטגוריה:

באר שבע

מיקום:

2900 יח"ד

היקף:

תכנון הושלם

סטטוס:

תכנון נופי סטטוטורי של שכונת נוה נוי בדרום באר שבע.

הפרויקט כלל הכנת נספחי נוף ותכנון בינוי 1:500 לשני פלחי השכונה, שגובלת בנחל בקע מצפון, נחל באר שבע ממערב ומחנה נתן מדרום. צוות התכנון עבד מול משרד השיכון ועיריית באר שבע.

כאדריכל נוף בכיר ב'מנעד', הובלתי את צוות התכנון הנופי של הפרויקט.

שכונת נוה נוי

שכונת נוה נוי

תכנית בינוי 1:500 לשני הפלחים של שכונת נוה נוי

פארק הואדי

פארק הואדי

תכנון פארק מרכזי וראשי בין שי פלחי השכונה, שמשלב אזורי פעילות נרחבים במפלס השכונה עם פיתוח אקסטנסיבי בפשט ההצפה של הואדי

רצפים ירוקים

רצפים ירוקים

רצף של שצ"פים משלב ניהול מי נגר עם ציר תנועת הולכי רגל ואפניים ואזורי פעילות פנאי

פארק הואדי

פארק הואדי

מבט ממעוף הציפור אל פארק הואדי במפגש עם המרכז המסחרי של השכונה

פארק הואדי

פארק הואדי

רצף ירוק של שצ"פים מאפשר ניקוז ותנועה אל פארק הואדי

 © פריזמה אדריכלות נוף 2019

  • LinkedIn - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle