תכנית מתאר כוללנית ג'וליס

מנהל התכנון

2018

2014

-

מתארי

מזמין:

שנים:

קטגוריה:

ג'וליס

מיקום:

היקף:

בתכנון סטטוטורי

סטטוס:

תכנון נופי סטטוטורי במסגרת תכנית מתאר כוללנית לישוב הדרוזי ג'וליס.

צוות התכנון עבד מול מנהל התכנון ומול מועצה מקומית ג'וליס.

כאדריכל נוף בכיר ב'מנעד', הובלתי את התכנון הנופי של הפרויקט והכנת הנספח הנופי.

נספח נופי לתכנית מתאר כוללנית ג'וליס

נספח נופי לתכנית מתאר כוללנית ג'וליס

נספח נופי לתכנית מתאר כוללנית לישוב הדרוזי ג'וליס

 © פריזמה אדריכלות נוף 2019

  • LinkedIn - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle