תכנית מתאר כוללנית ג'וליס

מנהל התכנון

2018

2014

-

award.png

מתארי

מזמין:

שנים:

קטגוריה:

ג'וליס

מיקום:

היקף:

בתכנון סטטוטורי

סטטוס:

תכנון נופי סטטוטורי במסגרת תכנית מתאר כוללנית לישוב הדרוזי ג'וליס.

צוות התכנון עבד מול מנהל התכנון ומול מועצה מקומית ג'וליס.

כאדריכל נוף בכיר ב'מנעד', הובלתי את התכנון הנופי של הפרויקט והכנת הנספח הנופי.

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image