תכנית מתאר כוללנית סכנין

מנהל התכנון

2018

2014

-

award.png

מתארי

מזמין:

שנים:

קטגוריה:

סכנין

מיקום:

היקף:

בתכנון סטטוטורי

סטטוס:

תכנון נופי סטטוטורי במסגרת תכנית מתאר כוללנית לעיר סכנין.

צוות התכנון עבד מול מנהל התכנון ומול עיריית סכנין.

כאדריכל נוף בכיר ב'מנעד', הובלתי את התכנון הנופי של הפרויקט והכנת הנספח הנופי.

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image

Add a Title

Add a Title

Describe your image