תכנית מתאר כוללנית סכנין

מנהל התכנון

2018

2014

-

מתארי

מזמין:

שנים:

קטגוריה:

סכנין

מיקום:

היקף:

בתכנון סטטוטורי

סטטוס:

תכנון נופי סטטוטורי במסגרת תכנית מתאר כוללנית לעיר סכנין.

צוות התכנון עבד מול מנהל התכנון ומול עיריית סכנין.

כאדריכל נוף בכיר ב'מנעד', הובלתי את התכנון הנופי של הפרויקט והכנת הנספח הנופי.

נספח נופי

נספח נופי

נספח נופי לתכנית מתאר כוללנית לסכנין

 © פריזמה אדריכלות נוף 2019

  • LinkedIn - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle