תחומי עבודה

פריזמה היא משרד לעיצוב, תכנון ויעוץ נופי, בראשותו של אדריכל נוף שימי דהן, שמתמקד בפיתוח לפרויקטים אורבניים והתחדשות של מרכזי ערים. במפגש בין מרחב ציבורי, עיצוב עירוני ואמנות סביבתית, יש לשימי דהן מעל עשרים שנות ניסיון בתכנון סטטוטורי וביצועי של גנים, ככרות ציבוריות, פארקים, טיילות, מוסדות, משרדים, תכניות אב, תב"עות והתחדשות עירונית.

שירות ניהול CAD כולל למשרדי תכנון:

 • פורטל ניהול משרדי

 • ניהול צוות פרויקט ומטלות

 • שיטות עבודה ושרטוט

 • תבניות שרטוט וספריות

 • מערך תוכנות והדרכה

 • מערך מחשוב משרדי

 • תיוק וגיבוי

תכנון סטטוטורי:

 • תב"עות

 • נספחים נופיים

 • בינוי ופיתוח 1:500

תכנון מפורט לביצוע:

 • שלבי תכנון מוקדם למפורט

 • מכרזי ביצוע

 • פיקוח עליון

 

אמנות באדריכלות ובמרחב הציבורי:

 • פרויקטים בדגש עיצובי

 • שיתוף פעולה עם אומנים

landscape architect, planner, cad manager, prisma landscape architecture